Ons Advanced Investment Management -
slimme beleggingsstrategieën

Met ons Advanced Investment Management ontwikkelen we slimme aankoop- en exitstrategieën volgens de klantspecifieke aankoopprofielen en nemen we de volledige acceptatie over. Daartoe beschikken wij over een netwerk in heel Duitsland en treden wij flexibel op bij het vaststellen van mogelijke investeringsstrategieën. Wij registreren snel marktbewegingen en reageren met een uitgebreide marktanalyse. Als onderdeel van het transactieproces omvatten wij ook uitgebreide due diligence. Samen met kasstroommodellen ontwikkelen wij een besluitvormingsbasis voor verschillende aankoop- en financieringsscenario’s.

Op die manier onderzoeken wij beleggingsobjecten volgens de relevante selectiecriteria en ontwikkelen wij voor elk object een individuele beleggingsstrategieën.

Daarnaast assisteren wij bij het verkrijgen van de financiering, begeleiden wij de voortdurende uitwisseling met de financieringsinstellingen en nemen wij de taken op ons voor de afgifte van de financieringsbevestiging.

Onze kerncompetenties in investeringsbeheer

Wij kennen de Duitse vastgoedmarkt. Er is bijna geen district waar we niet actief zijn met minstens één van onze diensten. In dit opzicht is ons netwerk enorm. Ir stelt ons in staat de relevante vastgoedmarkt in heel Duitsland te analyseren. Wij hebben ook toegang tot gedetailleerde informatie over het property management die off-market deals mogelijk maakt. Mogelijke vastgoedinvesteringen kunnen vanuit verschillende oogpunten worden geëvalueerd, rekening houdend met het aan ons meegedeelde aankoopprofiel op basis van talrijke vergelijkingspunten. Zowel bij de voorbereiding van de aankoopbeslissing als bij de afhandeling van het transactieproces kunnen wij een beroep doen op een breed scala van interne diensten. Daarnaast beschikken wij over een veerkrachtig netwerk van externe dienstverleners als voorkeurspartners om technische en commerciële uitdagingen uit te werken die belangrijk zijn in het verdere transactieproces.

Advanced Real Estate Management

Intelligente organisatiestructuur Investeringsmanagement

Ons Investment Management is samen met ons Asset Management in Keulen, maar is actief in heel Duitsland. Met veranderingen in vraag of aanbod kan dus rechtstreeks rekening worden gehouden in de marktanalyses. Voor alle verdere stappen staan Investment Management en Asset Management in voortdurende wisselwerking met Construction Project Management en het centrale Commercial Property Management en het Technical Property Management, dat landelijk is georganiseerd.

De interne processen maken een vlotte communicatie over interdisciplinaire problemen en vragen mogelijk. Vragen komen direct bij de juiste contactpersoon terecht en worden zo nodig doorgestuurd naar de juiste afdelingen. Zo worden interfaces geoptimaliseerd en herhalingen vermeden om de efficiëntie te verhogen.

Digitale transacties

Digitalisering is ook van groot belang bij beleggingsbeheer. We hebben een digitale transactiedatabase. Alle bij ons ingediende projecten worden gedigitaliseerd en gevolgd. Zo kunnen wij nieuwe projecten te allen tijde controleren op voorkennis en vergelijkingen maken met vergelijkbare transacties.

Wij werken ook volledig digitaal bij het beheer van het transactieproces. Alle due diligence-werkstromen worden gebundeld en duidelijk beschikbaar gesteld in transactiedatarooms.

Uitzonderlijke persoonlijkheden

De individuele persoonlijkheden zijn bepalend voor de echt goede deals. Onze beleggingsbeheerders beschikken over eersteklas netwerken en zijn vaak op de hoogte van beleggingsmogelijkheden voordat ze op de markt worden gebracht. De basis hiervoor is een op vertrouwen gebaseerde en langdurige samenwerking met de respectieve marktdeelnemers. Vooral bij beleggingsbeheer is integriteit onze topprioriteit.

Bovendien moeten we een goed instinct hebben voor goede deals. In het acquisitieproces geven wij blijk van een grote betrokkenheid. Dit is de enige manier om in een vroeg stadium de juiste exclusiviteit te waarborgen.

Ons credo: Voordat u potentiële investeringsmogelijkheden bekijkt, moet u beslist de persoonlijkheden erachter leren kennen. Een investeringsproces legt veel kapitaal vast. Daarom moet men zich kritisch afvragen of deze persoonlijkheden in staat zijn een complex investeringsproces te beheren. Dit geldt zowel voor professionele als charismatische criteria. Het zijn immers vaak de emotionele aspecten die de doorslag geven om een goede deal te sluiten. Leer ons kennen, we kijken uit naar een wederzijdse uitwisseling!

Karriere