Onze Diensten

Wij bieden u holistische oplossingen op het gebied van onroerend goed. Onze diensten variëren van Investment Management, Funds Management, Asset Management, Dept Financing, Corporate Accounting en Construction Project Management tot Property Management.

Met onze “one-stop-shop”-strategie vereenvoudigen wij processen, verminderen wij het aantal vereiste dienstverleners, nemen wij de volledige verantwoordelijkheid over de hele waardeketen op ons en maken wij het u zo gemakkelijker om u op uw kernactiviteiten te concentreren.

Onze prioriteit hierbij is te streven naar kwaliteitsleiderschap op alle competentiegebieden door onze diensten voortdurend te verbeteren.

Wij rusten niet op onze lauweren, maar werken voortdurend aan verdere verbeteringen. Wij bereiken onze doelstellingen door de waarden en belangen van onze klanten, onze werknemers en ons milieu te respecteren.

Investment
Management

WIJ VERWERVEN UW REAL ESTATES

Asset
Management

WIJ OPTIMALISEREN UW REAL ESTATES

Property
Management

WIJ BEHEREN UW REAL ESTATES

Project Management

WIJ ONTWIKKELEN UW REAL ESTATES

Property Management

Door onze jarenlange ervaring zijn wij zeer vertrouwd met de mogelijke uitdagingen bij het beheer van onroerend goed. Daarom weten wij dat alleen hoogwaardig en proactief property management de waarde van uw onroerend goed duurzaam doet stijgen.

Daarom werken wij samen met u aan een oplossingsstrategie voor het beheer van commercieel en technisch vastgoed, die specifiek is afgestemd op uw behoeften en eisen.

Wij omschrijven onze aanpak van kwalitatief en klantgericht vastgoedbeheer als Advanced Property Management.

Asset Management

Succesvol vastgoedbeheer vereist de juiste managementstrategie en de efficiënte uitvoering ervan.

Het doel van onze asset management aanpak is altijd om de waarde van het onroerend goed dat u ons toevertrouwt duurzaam te verhogen.

Wij koppelen onze beloning graag aan het bereiken van wederzijds overeengekomen mijlpalen om onze betrokkenheid bij u te tonen.

Ons dienstenpakket omvat:

 • Controle over alle dienstverleners
 • Zorgen voor compliance
 • Beheer van rechtszaken
 • Verzekeren van het business plan, incl. afwijkingsanalyses
 • Toezicht op convenanten
 • Prioritering en beheer van capex- en TI-maatregelen
 • Uitvoering van leasingstrategieën
 • Onderhandeling van huurcontracten en supplementen
 • Contact opnemen met en coördineren van makelaars
 • Specifiek marketingconcept voor onroerend goed
 • Verhuur rapporten
 • Regelmatige markt- en concurrentieanalyse

Investment Management

Wij ondersteunen investeerders en beleggers in alle fasen van het transactieproces met een breed scala aan diensten. Daarbij ontwikkelen wij samen met onze cliënten de passende strategie – selectief of holistisch over de gehele waardeketen op individueel en portefeuilleniveau. Bij aan- en verkoop profiteren onze cliënten van exclusieve toegang tot ons internationale netwerk, dat steeds belangrijker wordt in tijden van wereldwijde investeringen in onroerend goed.

Wij streven altijd naar een discrete, controleerbare en professionele transactie die leidt tot het best mogelijke resultaat voor onze cliënten.

Ons dienstenpakket in een oogopslag:

 • Ontwikkeling van acquisitie- en exitstrategieën
 • Identificatie van investeringsobjecten in heel Duitsland (deal sourcing)
 • Marktanalyses en comparables
 • Underwriting
 • Ontwikkeling van het bedrijfsplan en van het cashflowmodel
 • Beheer van het transactieproces
 • Financiering van aanbestedingen

Construction Project Management

Bestaande bouwstructuren en ruimten zijn tegenwoordig schaarser dan ooit. Parallel hieraan worden de structurele en technische eisen voor deze structuren steeds complexer.

Op dit punt bieden wij onze klanten diensten aan op het gebied van construction project management en projectcontrole, los van het technical property management.

Ons team van architecten en ingenieurs beoordeelt en evalueert bestaande structuren, ontwikkelt mogelijke concepten en realiseert deze in nauwe samenwerking met planners, gemeenten, eigenaars en huurders van het onroerend goed.

Construction project management diensten:

 • Conceptuele ontwikkeling van open ruimten en bestaande bouwstructuren
 • Inventarisaties, met inbegrip van technische beoordelingen
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Beheer van complexe maatregelen
 • Advies- en taxatiediensten in het aan- en verkoopproces
 • Advies en overname van diensten overeenkomstig de fasen 1-9 van de HOAI (honorariumstructuur voor architecten en ingenieurs)

 

De voordelen van een directe integratie van het construction project management in het property management liggen voor de hand: de toegang tot bestaande inventarisdocumenten en de overdracht van kennis op het gebied van technisch vastgoedbeheer maken een optimale informatie-uitwisseling mogelijk, minimaliseren de interfaces en zorgen ervoor dat u snel en economisch kunt handelen.