Advanced Property Management
uitzonderlijk slim

Op het gebied van vastgoedbeheer beheren wij kantoor-, winkel-, logistieke en woonruimte vanuit onze kantoren in Berlijn, Keulen, München en Soest.

Wij kenmerken ons door een sterke focus op technisch vastgoedbeheer en bouwprojectmanagement met eigen architecten. Op het gebied van investeringen begeleiden wij investeerders en verkopers in alle fasen van het transactieproces en kunnen wij een beroep doen op ons internationale netwerk. Wij zorgen ook voor de certificering van uw vastgoedportefeuille (GRESB).

Bovenal zien wij onszelf als uw proactieve partner, specifiek afgestemd op uw behoeften en met passie voor uw vastgoed!

Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed op de hoogte van de mogelijke uitdagingen bij het beheer van onroerend goed. Daarom weten wij dat alleen hoogwaardig en proactief vastgoedbeheer de waarde van uw vastgoed duurzaam verhoogt. Samen met u ontwikkelen wij een uitzonderlijk slimme oplossingsstrategie voor commercieel en technisch vastgoedbeheer die specifiek is afgestemd op uw behoeften en eisen. Wij noemen onze aanpak van kwalitatief en klantgericht vastgoedbeheer Advanced Property Management.

Wat bedoelen we met Advanced Property Management?

Partnermodel en klantenteams

De ondersteuning van verschillende investeerders en vermogensbeheerders is een grote uitdaging bij het beheer van onroerend goed. In de zin van klantgericht vastgoedbeheer moet individueel rekening worden gehouden met uw specifieke werkmethoden en eisen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij u bedienen met een hoge, uniforme kwaliteitsstandaard op maat.

Een gedecentraliseerde structuur maakt een dergelijke klantgerichte belofte van kwaliteit moeilijk bij het beheer van uw eigendommen, die over het hele land verspreid zijn.

Daarom centraliseren wij zoveel mogelijk functies en verzekeren wij u niettemin (of juist daardoor) van de hoogste kwaliteit in het beheer van uw eigendommen ter plaatse.

De zo gevormde centrale klantenteams hoeven zich niet aan veel verschillende klanten aan te passen, maar kennen uw eisen en processen op het gebied van vastgoedbeheer zeer goed. U krijgt van ons altijd een exclusieve partner bij het beheer van uw eigendommen, ook al zijn deze landelijk verspreid. Onze vastgoedbeheerders behandelen uw eigendommen als hun eigen eigendommen en zijn uw verlengde arm in het beheer van uw portefeuille.

In dit verband is ons credo dat de zo dicht mogelijke nabijheid van mensen aan klantzijde en de daaruit voortvloeiende individuele behoeften voor ons belangrijker zijn dan de regionale nabijheid van de eigendommen – zelfs als dit gepaard gaat met aanzienlijk hogere reiskosten naar de eigendommen.

Organisatiestructuur

De vorming van klantenteams in het vastgoedbeheer creëert duidelijke competentieregelingen zonder matrixstructuren en zonder overkoepelende key accounts, die meestal minder verband houden met het operationele vastgoedbeheer.

Onze klantenteams bestaan altijd uit vastgoedboekhouding, commercieel vastgoedbeheer en technisch vastgoedbeheer. De accountants en commerciële vastgoedbeheerders zijn centraal gevestigd in Soest. Wij zien de mogelijkheid van een snelle uitwisseling tussen boekhouding en commercieel vastgoedbeheer als een essentiële succesfactor, of het nu gaat om het ophelderen van rekeningen, het verduidelijken van openstaande posten, het verrekenen van bijkomende kosten of ook bij de verslaglegging.

Afhankelijk van de asset class van uw vastgoed, met name in het geval van retail of logistiek vastgoed, is onze aanpak om ook het technisch vastgoedbeheer zo centraal mogelijk in Soest onder te brengen, samen met het commercieel vastgoedbeheer en de vastgoedadministratie. Voor kantoor- of managementintensieve panden zijn onze technische vastgoedbeheerders ook gevestigd in Keulen, Berlijn en München.

Specialisatie Technisch Vastgoedbeheer

Wij zijn ervan overtuigd dat het technisch vastgoedbeheer de controle van het facility management, de verantwoordelijkheid voor deskundige inspecties en bovendien de projectcontrole van complexe huurdersverbeteringen en renovatiemaatregelen niet tegelijkertijd doeltreffend kan uitvoeren. Elk van deze drie verantwoordelijkheidsgebieden in het technisch vastgoedbeheer vereist veeleer specifieke competenties en vaardigheden. In dit verband vormen wij gespecialiseerde subafdelingen voor elk van de bovengenoemde werkterreinen en bieden wij een hoge mate van specialisatie in technisch vastgoedbeheer. Wij maken onderscheid tussen de afdeling Technisch Vastgoedbeheer, de afdeling Inspecties en Onderhoud en de afdeling Bouwprojectbeheer.

Ons Construction Project Management bestaat uit gespecialiseerde architecten en ingenieurs en beheert alle belangrijke capex- en TI-maatregelen. Het team inventariseert en evalueert bestaande structuren, ontwikkelt mogelijke concepten en realiseert deze in nauwe samenwerking met planologen, gemeenten, eigenaren en huurders van het onroerend goed.

Advanced Real Estate Management

Effectieve controle van het facilitair beheer en aandacht voor de verantwoordelijkheid van de exploitant

Hoogwaardig vastgoedbeheer zorgt ook voor een hoge mate van huurderstevredenheid, vooral als het ter plaatse een hoogwaardig facility management garandeert en zo de operationele werking van uw vastgoed optimaal waarborgt.

Een correcte en stipte afrekening van de servicekosten is bijvoorbeeld een basisvoorwaarde in het vastgoedbeheer. Naar onze mening wordt de tevredenheid van de huurders echter veel meer bepaald door het onderhoud van de buitenfaciliteiten of de snelheid waarmee wordt gereageerd op verstoringen van de lopende werkzaamheden. In dit opzicht staat de facility manager dagelijks in contact met de huurder en de kerntaak van het vastgoedbeheer moet erin bestaan dit dagelijkse contact te controleren en te optimaliseren.

Hoe zorgen we voor een dergelijke effectieve controle van het facility management (FM)?

  • Centrale registratie en bewaking van inspectie- en onderhoudsverplichtingen
  • Regelmatige kwaliteitscontroles en vastgoedinspecties
    Snelle besluitvorming
  • Regelmatige FM jour fix (deels ook met huurders)
  • Concentratie op middelgrote FM-dienstverleners met een hoge toegevoegde waarde
  • Scheiding van technisch facility management en infrastructureel facility management
  • Facility Management
    Gestandaardiseerde aanbestedingen

Intelligente en geïntegreerde softwaresystemen

Voor alle diensten die wij aanbieden, maken wij altijd gebruik van de nieuwste technologieën voor commercieel en technisch vastgoedbeheer. Zelfs complexe rapportagevereisten kunnen flexibel en individueel in kaart worden gebracht. Digitale workflows zijn voor ons net zo vanzelfsprekend als de volledige digitalisering van alle documenten in ons documentbeheersysteem. Wij kunnen u ook rechtstreeks integreren in diverse workflows, bijvoorbeeld in de workflow voor het vrijgeven van facturen. Tegelijkertijd zijn we niet bang om u toegang te geven tot ons documentbeheersysteem. Zo kunt u facturen of belangrijke documenten altijd transparant en op elk gewenst moment bekijken.

Tegelijkertijd maakt onze software-infrastructuur een flexibele integratie in uw systemen mogelijk. Wij bieden interfaces met onder meer DATEV, Yardi, SAP en Immopac.

Aanbestedingen in facility management of bouwprojectmanagement kunnen volledig digitaal en transparant worden uitgevoerd.

Engagement en consistentie

Ondanks alle digitalisering blijft de individuele medewerker bepalend voor succesvol vastgoedbeheer. Hier spelen de consistentie van het personeel en de inzet van onze medewerkers een grote rol. Wij zijn er erg trots op dat veel van onze beheerders al meer dan tien jaar bij ons en voor u werken.

Wij blijven ons ook bijscholen, professioneel maar ook wat betreft algemene competenties en vaardigheden.

Transparante driemaandelijkse doelstellingscommunicatie en tweejaarlijkse 360°-werknemersenquêtes vormen een verder kader voor onze betrokkenheid bij het beheer van uw eigendommen.

Karriere