Ons Advanced Property Management -
UITZONDERLIJK SLIM

Op het gebied van Property Management beheren wij kantoor-, winkel-, logistieke en woonruimte vanuit onze kantoren in Berlijn, Keulen, München en Soest.

Wij kenmerken ons door een sterke focus op technisch vastgoedbeheer en bouwprojectmanagement. Op het gebied van investeringen begeleiden wij investeerders en verkopers in alle fasen van het transactieproces. Hiervoor kunnen wij een beroep doen op ons internationale netwerk. Wij zorgen ook voor de certificering van uw vastgoedportefeuille (GRESB).

Bovenal zien wij onszelf als uw proactieve partner, specifiek afgestemd op uw behoeften en met passie voor uw vastgoed!

Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed op de hoogte van de mogelijke uitdagingen bij het beheer van onroerend goed. Daarom weten wij dat alleen hoogwaardig en proactief vastgoedbeheer de waarde van uw vastgoed duurzaam verhoogt. Samen met u ontwikkelen we een uitzonderlijk slimme oplossing voor commercieel en technisch vastgoedbeheer die specifiek is afgestemd op uw behoeften en eisen. Wij noemen onze aanpak van kwalitatief en klantgericht vastgoedbeheer Advanced Property Management.

Wat onderscheidt onze aanpak?

Partnermodel en klantenteams

De ondersteuning van verschillende investeerders en asset managers is een grote uitdaging bij het beheer van onroerend goed. In de zin van klantgericht vastgoedbeheer moet individueel rekening worden gehouden met uw specifieke werkmethoden en eisen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij u bedienen met een hoge, uniforme kwaliteitsstandaard op maat.

Een gedecentraliseerde structuur maakt een dergelijke klantgerichte belofte van kwaliteit moeilijk bij het beheer van uw eigendommen, die over het hele land verspreid zijn.

Daarom centraliseren wij zoveel mogelijk functies en verzekeren wij u niettemin (of juist daardoor) van de hoogste kwaliteit in het beheer van uw eigendommen ter plaatse.

De zo gevormde centrale klantenteams hoeven zich niet aan veel verschillende klanten aan te passen, maar kennen uw eisen en processen zeer goed. U krijgt van ons altijd een exclusieve partner bij het beheer van uw eigendommen, ook al zijn deze landelijk verspreid. Onze vastgoedbeheerders behandelen uw eigendommen als hun eigen eigendommen. Zij zijn uw verlengde arm in het beheer van uw portefeuille.

In dit verband is ons credo dat de zo dicht mogelijke nabijheid van mensen aan klantzijde en de daaruit voortvloeiende individuele behoeften voor ons belangrijker zijn dan de regionale nabijheid van de eigendommen. Toch zijn regelmatige vastgoedinspecties onontbeerlijk. Deze kunnen net zo goed vanaf verder gelegen locaties worden uitgevoerd.

INTELLIGENTE ORGANISATIESTRUCTUUR Property Management

De vorming van klantenteams in het Property Management creëert duidelijke competentieregelingen zonder matrixstructuren. Er is geen behoefte aan overkoepelende key accounts, die meestal minder verband houden met het operationele vastgoedbeheer.

Onze klantenteams bestaan altijd uit vastgoedboekhouding, commercieel vastgoedbeheer en technisch vastgoedbeheer. De accountants en commerciële vastgoedbeheerders zijn centraal gevestigd in Soest. Wij beschouwen de mogelijkheid van een snelle uitwisseling tussen boekhouding en commercieel vastgoedbeheer als een essentiële succesfactor. Dit geldt met name voor de verduidelijking van rekeningen, de verduidelijking van openstaande posten, de servicekostenoverzichten en de rapportage.

 Afhankelijk van de asset class van uw vastgoed, met name in het geval van retail of logistiek vastgoed, is onze aanpak om ook het technisch vastgoedbeheer zo centraal mogelijk in Soest onder te brengen, samen met het commercieel vastgoedbeheer en de vastgoedadministratie. Voor kantoor- of managementintensieve panden zijn onze technische vastgoedbeheerders ook gevestigd in Keulen, Berlijn en München.

Daarnaast biedt ons vastgoedbeheer een actief verhuurbeheer. Onze verhuurbeheerders nemen het verhuurbeheer op zich, zowel voor nieuwe verhuringen als voor huurverlengingen. Wij verzorgen zelf de marketing of beheren de nieuwe verhuringen met behulp van ons landelijk netwerk van makelaars – precies zoals u wilt en zoals het beste is voor uw woning.

Onze beleggingsdienst ondersteunt u graag bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed in alle fasen van het transactieproces. Samen met u ontwikkelen wij de juiste strategie – holistisch of selectief over de gehele waardeketen op portefeuille- en individueel niveau.

Ons doel is altijd een discrete, controleerbare en professionele transactie die leidt tot het best mogelijke resultaat voor u.

Hoge Specialisatie Technisch Property Management

Wij zijn ervan overtuigd dat het technisch Property Management de controle van het facility management, de verantwoordelijkheid voor deskundige inspecties en bovendien de projectcontrole van complexe huurdersverbeteringen en renovatiemaatregelen niet tegelijkertijd doeltreffend kan uitvoeren. Elk van deze drie verantwoordelijkheidsgebieden in het technisch vastgoedbeheer vereist veeleer specifieke competenties en vaardigheden. In dit verband vormen wij gespecialiseerde subafdelingen voor elk van de bovengenoemde werkterreinen en bieden wij een hoge mate van specialisatie in technisch vastgoedbeheer. Wij maken onderscheid tussen de afdeling Technisch Vastgoedbeheer, de afdeling Inspecties en Onderhoud en de afdeling Bouwprojectbeheer.

Bij complexe huurdersverbeteringen of renovatiemaatregelen beheert ons Construction Project Management team alle magor Capex en TI Maatregelen. Dit team is zeer gespecialiseerd en los van het technische vastgoedbeheer. Wij beoordelen en evalueren bestaande bouwstructuren. Op basis van de bevindingen ontwikkelen wij mogelijke concepten en voeren deze uit in nauwe samenwerking met planologen, lokale overheden, huurders en u. Als vastgoedbeheerders zijn wij ook bevoegd om bouwaanvragen in te dienen en kunnen wij dus ook zelf zonder problemen bouwaanvragen indienen.

Advanced Real Estate Management

Effectieve controle van de verantwoordelijkheid van de exploitant

Hoogwaardig vastgoedbeheer zorgt ook voor een hoge mate van huurderstevredenheid, vooral als het ter plaatse een hoogwaardig facility management garandeert en zo de operationele werking van uw vastgoed optimaal waarborgt.

Een correcte en stipte afrekening van de servicekosten is bijvoorbeeld een basisvoorwaarde in het vastgoedbeheer. Naar onze mening wordt de tevredenheid van de huurders echter veel meer bepaald door het onderhoud van de buitenfaciliteiten of de snelheid waarmee wordt gereageerd op verstoringen van de lopende werkzaamheden. In dit opzicht staat de facility manager dagelijks in contact met de huurder.  De kerntaak van het vastgoedbeheer moet erin bestaan dit dagelijkse contact te controleren en te optimaliseren.

Hoe zorgen we voor een dergelijke effectieve controle van het facility management (FM)?

  • Centrale registratie en bewaking van inspectie- en onderhoudsverplichtingen
  • Regelmatige kwaliteitscontroles en vastgoedinspecties
    Snelle besluitvorming
  • Regelmatige FM jour fix (deels ook met huurders)
  • Concentratie op middelgrote FM-dienstverleners met een hoge toegevoegde waarde
  • Scheiding van technisch facility management en infrastructureel facility management
  • Facility Management
    Gestandaardiseerde aanbestedingen met Orca AVA

Intelligente en geïntegreerde softwaresystemen

Voor alle diensten die wij leveren, maken wij altijd gebruik van de meest geavanceerde technologieën voor commercieel en technisch vastgoedbeheer. Ons ERP-systeem kan ook complexe rapportagevereisten flexibel en individueel in kaart brengen met behulp van een speciale BI-tool. Digitale workflows worden bij ons als standaard beschouwd, evenals de volledige digitalisering van alle documenten in ons documentbeheersysteem. Deze documenten zijn te allen tijde beschikbaar via een OCR full text search.


Alle essentiële werkprocessen zijn gemodelleerd met behulp van onze workflowtool en opgeslagen met bijbehorende escalatieworkflows. Dit garandeert korte verwerkingstijden en transparante documentatie van de processen. Elementaire processen zoals het aanmaningsproces of de indexering van huurcontracten zijn volledig gedigitaliseerd. Ook kunnen geautomatiseerde budget/werkelijke vergelijkingen op elk moment worden opgeroepen om afwijkingen van het overeengekomen budget zichtbaar te maken. Ook met betrekking tot de technische inspectie- en onderhoudsverplichtingen kan een dergelijke doel/werkelijke vergelijking duidelijk worden weergegeven, zodat de verantwoordelijkheid van de exploitant doeltreffend kan worden gecontroleerd.

Wij kunnen u ook rechtstreeks integreren in diverse workflows, bijvoorbeeld de workflow voor het vrijgeven van facturen wanneer bepaalde waardelimieten worden overschreden.

Tegelijkertijd schromen we niet om u toegang te geven tot ons documentbeheersysteem. Zo kunt u facturen of belangrijke documenten op elk moment en wanneer u maar wilt transparant inzien.

Onze software-infrastructuur maakt een flexibele integratie in uw systemen mogelijk. Wij bieden interfaces met onder meer DATEV, Yardi, SAP en Immopac.

Aanbestedingen in facility management of bouwprojectmanagement kunnen volledig digitaal en transparant worden uitgevoerd via de ORCA-AVA software.

buitengewone Engagement en consistentie

Ondanks alle digitalisering blijft de individuele medewerker bepalend voor succesvol vastgoedbeheer. Hier spelen de consistentie van het personeel en de inzet van onze medewerkers een grote rol. Wij zijn er erg trots op dat veel van onze beheerders al meer dan tien jaar bij ons en voor u werken.

Wij blijven ons ook bijscholen, professioneel maar ook wat betreft algemene competenties en vaardigheden.

Transparante driemaandelijkse doelstellingscommunicatie en tweejaarlijkse 360°-werknemersenquêtes vormen een verder kader voor onze betrokkenheid bij het beheer van uw eigendommen.

Karriere