Advanced Property Management

Op het gebied van property management beheren wij vanuit Berlijn, Keulen, München en Soest (bij Dortmund) in het hele land winkel-, kantoor-, logistieke en woonruimte.

Wij worden gekenmerkt door een sterke focus op technisch vastgoedbeheer en bouwprojectbeheer met onze eigen architecten. Op het gebied van investeringen begeleiden wij investeerders en verkopers in alle fasen van het transactieproces en kunnen wij putten uit ons internationale netwerk. Wij zorgen ook voor de certificering van uw vastgoedportefeuille (GRESB).

Bovenal zien wij onszelf als uw proactieve partner, specifiek gericht op uw wensen en gepassioneerd over uw vastgoed!

Door onze jarenlange ervaring zijn wij zeer vertrouwd met de mogelijke uitdagingen bij het beheer van onroerend goed. Daarom weten wij dat alleen hoogwaardig en proactief property management de waarde van uw onroerend goed duurzaam doet stijgen. Daarom werken wij samen met u aan een oplossingsstrategie voor het beheer van commerical en technical property management, die specifiek is afgestemd op uw behoeften en eisen. Onze benadering van kwalitatief en klantgericht vastgoedbeheer noemen wij “Advanced Property Management”.

Wat onderscheidt ons Advanced Property Management?

Partnermodel en klantenteams

De steun van verschillende investeerders en vermogensbeheerders is een grote uitdaging in het property management. In de zin van klantgericht vastgoedbeheer moet individueel rekening worden gehouden met uw specifieke werkmethoden en eisen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij u bedienen met een hoge, uniforme kwaliteitsstandaard die is afgestemd op uw behoeften.

Een gedecentraliseerde structuur bemoeilijkt een dergelijke klantgerichte belofte van kwaliteit bij het beheer van uw eigendommen, die over het hele land verspreid zijn.

Daarom centraliseren wij zoveel mogelijk functies en verzekeren u desondanks (of juist daardoor) van de hoogste kwaliteit bij het beheer van uw eigendommen ter plaatse.

De op deze wijze gevormde centrale klantenteams hoeven zich niet aan veel verschillende cliënten aan te passen, maar kennen uw eisen en processen op het gebied van vastgoedbeheer zeer goed. U krijgt altijd een exclusieve partner van ons bij het beheer van uw eigendommen, zelfs als ze over het hele land verspreid zijn. Onze property managers behandelen uw eigendommen als hun eigen en zijn uw verlengde arm in het beheer van uw portefeuille.

In dit opzicht is ons credo dat een zo dicht mogelijke nabijheid bij de mensen aan de kant van de klant en de daaruit voortvloeiende individuele eisen voor ons belangrijker zijn dan regionale nabijheid bij de eigendommen – zelfs als dit gepaard gaat met aanzienlijk hogere reiskosten naar de eigendommen.

Organisatiestructuur

De vorming van klantenteams in het property management creëert duidelijke bevoegdheidsregelingen zonder matrixstructuren en zonder overkoepelende key accounts, die meestal minder verband houden met het operationele property management.

Onze klantenteams bestaan altijd uit vastgoedadministratie, commercial en technical property management. De accountants en beheerders van commercieel onroerend goed zijn centraal in Soest gevestigd. Wij beschouwen de mogelijkheid van een snelle uitwisseling tussen de boekhouding en het commercieel vastgoedbeheer als een essentiële succesfactor, of het nu gaat om de opheldering van rekeningen, de verduidelijking van openstaande posten, de verrekening van servicekosten of ook de rapportage.

Afhankelijk van de asset class van uw vastgoed, met name in het geval van retail of logistiek vastgoed, is onze aanpak om ook het technisch vastgoedbeheer zo centraal mogelijk in Soest onder te brengen, samen met het commercieel vastgoedbeheer en de vastgoedadministratie. Voor kantoor- of beheerintensief vastgoed zijn onze technische vastgoedbeheerders ook gevestigd in Keulen, Berlijn en München.

Specialisatie Technical Property Management

Wij zijn ervan overtuigd dat het technical property managementr van onroerend goed de controle van het facility management, de verantwoordelijkheid voor deskundige inspecties en bovendien de projectcontrole van complexe verbeteringen aan huurders en renovatiemaatregelen niet tegelijkertijd doeltreffend kan uitvoeren. Integendeel, elk van deze drie verantwoordelijkheidsgebieden voor het technical property management van onroerend goed vereist specifieke competenties en vaardigheden. In dit verband vormen wij gespecialiseerde subafdelingen voor elk van de bovengenoemde werkterreinen en bieden wij een hoge mate van specialisatie in het property management van onroerend goed. Wij maken onderscheid tussen de afdeling technical property management, de afdeling Inspecties en Onderhoud en de afdeling construction project management.
Ons Construction Project Management bestaat uit gespecialiseerde architecten en ingenieurs en beheert alle belangrijke capex- en TI-maatregelen. Het team onderzoekt en evalueert bestaande structuren, ontwikkelt mogelijke concepten en realiseert deze in nauwe samenwerking met planologen, gemeenten, eigenaars en huurders van het onroerend goed.

Effectieve controle van Facility Management en aandacht voor de verantwoordelijkheid van de exploitant

Kwalitatief hoogstaand property management zorgt ook voor een hoge tevredenheid van de huurders, vooral als het een kwalitatief hoogstaand facility management ter plaatse verzekert en zo de operationele werking van uw panden op de best mogelijke manier garandeert.

Een correcte en stipte afrekening van de servicekosten is bijvoorbeeld een basisvereiste in het property management. Naar onze mening wordt de tevredenheid van de huurders echter veel meer bepaald door het onderhoud van de buitenfaciliteiten of de snelheid waarmee wordt gereageerd op storingen in de lopende exploitatie. In dit opzicht staat de facility-manager dagelijks in contact met de huurder en de kerntaak van het vastgoedbeheer moet erin bestaan dit dagelijkse contact te controleren en te optimaliseren.

Hoe zorgen we voor zo’n effectieve controle van facility management (FM)?

  • Centrale registratie en controle van inspectie- en onderhoudsverplichtingen
  • Regelmatige kwaliteitscontroles en inspecties van eigendommen
  • Snelle besluitvormingsprocessen
  • Regelmatige FM jour fix (deels ook met huurders)
  • Concentratie op middelgrote FM-dienstverleners met een hoge mate van toegevoegde waarde
  • Scheiding van het technisch en het infrastructureel beheer van de voorzieningen
  • Facility Management
  • Gestandaardiseerde aanbestedingen met gebruikmaking van Orca AVA

Intelligente en geïntegreerde softwaresystemen

Voor alle diensten die wij aanbieden, maken wij steeds gebruik van de nieuwste technologieën voor commercial en technical property management. Zelfs complexe rapportagevereisten kunnen flexibel en individueel in kaart worden gebracht. Digitale workflows zijn voor ons net zo vanzelfsprekend als de volledige digitalisering van alle documenten in ons documentbeheersysteem. Wij kunnen u ook rechtstreeks in verschillende workflows integreren, bijvoorbeeld in de workflow voor het vrijgeven van facturen. Tegelijkertijd zijn wij niet bang om u toegang te geven tot ons documentbeheersysteem. Op die manier kunt u facturen of belangrijke documenten altijd transparant en op elk gewenst moment bekijken.

Tegelijkertijd maakt onze software-infrastructuur ook een flexibele integratie in uw systemen mogelijk. Wij bieden interfaces met onder meer DATEV, Yardi, SAP en Immopac.

Aanbestedingen in facility management of construction project management kunnen volledig digitaal en transparant worden uitgevoerd via de ORCA-AVA software.

Engagement en consistentie

Ondanks alle digitalisering blijft de individuele medewerker doorslaggevend voor succesvol property management. Hierbij spelen de consistentie van het personeel en de inzet van onze medewerkers een grote rol. Wij zijn er trots op dat veel van onze medewerkers al meer dan tien jaar bij ons zijn en voor u werken.

Wij blijven ons ook bijscholen, niet alleen op professioneel gebied maar ook op het gebied van algemene bekwaamheden en vaardigheden.

Transparante driemaandelijkse doelstellingscommunicatie en tweejaarlijkse 360°-werknemersenquêtes bieden een verder kader voor ons engagement voor het beheer van uw eigendommen.

Property Management "plus" - een pakket van aanvullende diensten op maat van uw behoeften

In het geval van complexe verbeteringen aan huurders of renovatiemaatregelen, leiden onze eigen architecten en ingenieurs het projectbeheer – zeer gespecialiseerd en los van het technical property management. Wij beoordelen en evalueren bestaande bouwstructuren. Op basis van de daaruit voortvloeiende bevindingen ontwikkelen wij mogelijke concepten en voeren deze uit in nauwe samenwerking met planologen, plaatselijke autoriteiten, huurders en u. Als vastgoedbeheerders zijn wij ook gemachtigd om bouwaanvragen in te dienen en kunnen wij dus ook zonder problemen zelf bouwaanvragen indienen.

U kunt onze diensten op het gebied van construction project management hier vinden.

Daarnaast biedt ons property management actief verhuurbeheer. Onze verhuurmanagers nemen het verhuurbeheer over, zowel voor nieuwe verhuringen als voor huurverlengingen. Wij zorgen zelf voor de marketing of beheren de nieuwe verhuringen met de hulp van ons landelijk netwerk van makelaars – net zoals u dat wenst en zoals het beste is voor uw eigendom.

Onze beleggingsdienst zal u graag bijstaan bij de aan- en verkoop van uw onroerend goed in alle fasen van het transactieproces. Samen met u ontwikkelen wij de passende strategie – holistisch of selectief over de gehele waardeketen op portefeuille- en individueel niveau.

Ons doel is altijd een discrete, controleerbare en professionele transactie die leidt tot het best mogelijke resultaat voor u.